Canon Ink принтерийн хорыг цэнэглэдэг боллоо

Их хэмжээний баримт бичиг, фото зураг, хэвлэмэл, танилцуулгыг өнгөтөөр, илүү хямд зардлаар хэвлэхэд зориулагдсан цэнэглэдэг хор бүхий INK принтер

pixma g series

ХАЛЬЖ АСГАРАХААС ХАМГААЛСАН ХОРЫН САВ

Бусад цэнэглэдэг INK принтерүүдээс ялгаатай нь 3 дахин бага хугацаанд хороо цэнэглэх боломжтой. Цэнэглэгч хор нь зориулалтын хошуутай тул дууссан хорыг цэнэглэхэд асгарч, орчныг бохирдуулахгүй илүү хялбар ажиллагаатай юм.

pixma g-series ink tank
Pixma visual ink level detection

ХОРНЫ ТҮВШИНГ ИЛ ХАРУУЛСАН ЗАГВАРЫН ШИЙДЭЛ

Их биед байрлаж буй хорын савалгаа нь нүдэнд ил харагдах тул тухай бүрд нь хорын түвшинг хянах боломжтой. PIXMA Ink Efficient G Series принтерийн загварын шийдэл нь хамгийн бага зай эзлэхээр бүтээгдсэн. Хорын сав нь их бие дотроо, нүүрэн хэсэгтээ байрлаж байгаа бөгөөд энэ нь хороо дахин дүүргэхэд нэмэлт зай шаардахгүйгээр хүссэн газраа байрлуулах боломжийг олгож байна.

pixma g-1000

PIXMA G-1010

Нэг үйлдэлт принтер

Цаасны хэмжээ: А4 Хэвлэх өртөг: 6 төг, 21 төг (өнгөт) Хурд: 8,8 хуудас минут Хор зарцуулалт: Хар 6000 хуудас Хор зарцуулалт: Өнгөт 7000 хуудас (1 өнгө)

pixma g-2000

PIXMA G-2010

Хэвлэх | Хувилах

Цаасны хэмжээ: А4 Хэвлэх өртөг: 6 төг, 21 төг (өнгөт) Хурд: 8,8 хуудас минут Хор зарцуулалт: Хар 6000 хуудас Хор зарцуулалт: Өнгөт 7000 хуудас (1 өнгө)

pixma g-3000

PIXMA G-3010

Хэвлэх | Хувилах

Цаасны хэмжээ: А4 Хэвлэх өртөг: 6 төг, 21 төг (өнгөт) Хурд: 8,8 хуудас минут Хор зарцуулалт: Хар 6000 хуудас Хор зарцуулалт: Өнгөт 7000 хуудас (1 өнгө) Мобайл хэвлэлт: PIXMA Cloud Link, Google Cloud Print

pixma g-4000

PIXMA G-4010

Хэвлэх | Хувилах | Сканнер | Факс

Цаасны хэмжээ: А4 Хэвлэх өртөг: 6 төг, 21 төг (өнгөт) Хурд: 8,8 хуудас минут Хор зарцуулалт: Хар 6000 хуудас Хор зарцуулалт: Өнгөт 7000 хуудас (1 өнгө) Мобайл хэвлэлт: PIXMA Cloud Link, Google Cloud Print